ZDRAVKA – MEŠAONA HRANE ZA ŽIVOTINJE


Proizvodnja hrane za životinje je započeta u februaru 2009 godine pod brendom „ZDRAVKA“.

Proizvodnu paletu čine potpune smeše, dopunske smeše i vitaminsko mineralne predsmeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Svi ovi proizvodi omogućavaju postizanje proizvodnih rezultata u skladu sa najnovijim tehnološkim normativima. Stalna kontrola sirovina, kontrola proizvoda i permanentno usavršavanje tehnologije vode ka povećanju proizvodnje i sve većem broju zadovoljnih kupaca

Hrana za živinu

Hrana za svinje

Hrana za preživare

Hrana za živinu

ĆU 1 – Potpuna smeša za tov ćurića – sadrži kokcidiostatik

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov ćuraka d 1-28 dana starosti
Sadrži kokcidiostatik.
Transportno pakovanje 10, 25 kg

ĆU 2 – Potpuna smeša za tov ćuraka- sadrži kokcidiostatik (peletirano)

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov ćuraka od 29-56 dana starosti
Sadrži kokcidiostatik (peletirano).
Transportno pakovanje: 10 i 25kg.

ĆU 3 – Potpuna smeša za tov ćuraka- sadrži kokcidiostatik (peletirano)

Hrana za visoku mlečnost.Potpuna smeša za ishranu krava muzara sa 12% proteina.
Transportno pakovanje: 25kg

ĆU 4 – Potpuna smeša za tov ćuraka (peletirano)

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov ćuraka posle 14 nedelja starosti (peletirano).
Transportno pakovanje: 10 i 25kg.

KN 15 – Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum

Hrana za visoku nosivost.
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum.
Neto količina: 15 kg

KN 16,5 – Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum ( sa karofilom)

Hrana za visoku nosivost.
Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum ( sa karofilom).
Neto količina: 10 kg

OPLEMENJENA PREKRUPA

Hrana za dobar tov.
Univerzalna biljna smeša
Transportno pakovanje: 25 kg

PN 20 – Potpuna smeša za japanske prepelice sa 20% proteina

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za japanske prepelice sa 20% proteina.
Transportno pakovanje: 10 i 25 kg.

SUPER SIVI sa KAROFILOM – Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum

Hrana za visoku nosivost.
Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum.
Neto količina: 10 kg

SUPER ŽUTI – Dopunska smeša za tov pilića ( sadrži kokcidiostatik)

Hrana za dobar tov.
Dopunska smeša za tov pilića ( sadrži kokcidiostatik)
Neto količina:10 kg

TP 1 – Potpuna smeša za tov pilića

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov pilića od 1-21 dan starosti .
Transportno pakovanje: 10 i 25kg.

TP 2 – Potpuna smeša za tov pilića

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov pilića od 22 do 35 dana starosti.
Transportno pakovanje: 10 i 25kg.

TP 3 – Potpuna smeša za tov pilića

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov pilića preko 35 dana starosti .
Transportno pakovanje: 10 i 25kg.

Hrana za svinje

KDJ – Potpuna smeša za krmače dojare i neraste

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za krmače dojare i neraste.
Transportno pakovanje: 20 i 40kg.

OPLEMENJENA PREKRUPA

Hrana za dobar tov.
Univerzalna biljna smeša
Transportno pakovanje: 25 kg

PG – Potpuna smeša za prasad II (od 15 – 25kg)

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za prasad II od 15 – 25kg telesne težine.
Transportno pakovanje: 20 i 40kg.

PS – Potpuna smeša za prasad I (do 15kg telesne mase)

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za prasad I (do 15kg telesne mase)
Transportno pakovanje: 10, 20 i 40kg.

SUPER – PLAVI – Dopunska smeša za tovne svinje

Hrana za dobar tov.
Dopunska smeša za tovne svinje.
Transportno pakovanje: 10 kg.

SUPER – ZELENI – Dopunska smeša za prasad

Hrana za dobar tov.
Dopunska smeša za prasad.
Transportno pakovanje: 10 kg.

TS-1-Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (od 25-60kg)

Hrana za dobar tov.
TS-1-Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (od 25-60kg).
Transportno pakovanje: 20 i 40 kg.

TS-II-Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (od 60-100kg)

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu (od 60-100kg).
Transportno pakovanje: 20 i 40 kg.

Hrana za preživare

K 18 – Potpuna smeša za krave muzare

Hrana za visoku mlečnost.
Potpuna smeša za krave muzare
preko 20l mleka na dan.
Transportno pakovanje: 25 i 40 kg.

K 16 – Potpuna smeša za krave muzare

Hrana za visoku mlečnost.
Potpuna smeša za krave muzare do 20l mleka na dan.
Transportno pakovanje: 25 i 40 kg.

K 12 – Potpuna smeša za krave muzare sa 12% proteina

Hrana za visoku mlečnost.Potpuna smeša za ishranu krava muzara sa 12% proteina.
Transportno pakovanje: 25kg

OPLEMENJENA PREKRUPA

Hrana za dobar tov.
Univerzalna biljna smeša
Transportno pakovanje: 25 kg

TJ 1 – Potpuna smeša za tov junadi

Hrana za dobar tov.
Potpuna smeša za tov junadi
od 250 – 350 kgtelesne mase.
Transportno pakovanje: 25 i 40 kg.

TJ 2 – Potpuna smeša za tov junad

Hrana za dobar tov..
Potpuna smeša za tov junadi preko 350 kg telesne težine.
Transportno pakovanje: 25 i 40 kg.

ZDRAVKA • MEŠAONA HRANE ZA ŽIVOTINJE • Petra Kočića 17 • Ljukovo • tel. 022/587-960 • www.zitosrem.rs